FESMO

HAKKIMIZDA

18’inci yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonomik hayatta yaşanan gelişmeler iktisadi hayatla birlikte ortaya çıkan “kayıt tutma” mesleğinin yeni bir boyut kazanarak muhasebe mesleğine dönüşmesine vesile oldu.

Başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere, Avrupa ülkelerinin büyük bir kısmında muhasebe meslek mensupları, vergi sistemlerinin başarısında vazgeçilmez unsurlar olarak kabul edildiler.

Ülkemizde de İzmir İktisat Kongresi, İş Bankası’nın kuruluşu,1925 Vergi reformu, aşar vergisinin kaldırılması, kazanç vergisi, 1930’da Merkez Bankası’nın kurulması ile, peşinden Sümerbank ve Etibank gibi iktisadi kuruluşların faaliyetlerine başlamasıyla Türk iktisadi hayatının temel taşları oluşturuldu.

İktisadi hayatın gelişmesi ve modern devlet sistemine geçiş muhasebe mesleğine olan ihtiyacı iyice artırdı Muhasebe ve vergi işleriyle uğraşanlar kendilerine; mali müşavir, uzman muhasip, vergi uzmanı, serbest hesap uzmanı gibi çeşitli unvanlar vererek çalıştılar. Bu meslek mensuplarını, bir örgüt etrafında toplayarak belirli nitelikler kazandırmak, düzenli ve seviyeli bir hizmet anlayışı etrafında birleştirmek çabalarının uzun bir geçmişi vardır. 1932 yılından başlayarak mesleğin düzenlenmesi amacıyla çeşitli tasarılar hazırlanarak yasama organlarına sunulmuştur.

Bu kapsamda, ülkemizde 1942 yılında Eksper Muhasipler ve İşletme Organizatörleri Derneği, 1967 yılında Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği, 1974 yılında Türkiye Muhasebeciler Dernekleri Federasyonu, 1976 yılında Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği kurulmuştur. Mali müşavirlik mesleği ise 13 Haziran 1989 tarihinde yayınlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal statüsüne kavuşmuştur.

Fethiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (FESMO) olarak, kurulduğumuz 2012 yılından bugüne, önceliğimiz oda üyelerimizin gelişimi ve mesleğimizin ilerlemesi adına profesyonel ekibimizle hizmet vermek oldu.

Yeni oda adı kısaltmamız olan  “FESMO” ismimizle, yeni logomuz, kurumsal kimliğimiz, yeni web sitemiz ve yeni binamızla daha pozitif ve yenilikçi bir oda vizyonuyla geleceğe emin adımlarla yürümenin mutluluğu içerisindeyiz.